Woningbouw Zeeltplein Rotterdam Hoogvliet

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok, Karine Schenkeveld
team:
Arjen Hordijk, Dominika Wankiewicz, Jan Geert de Bruin, Sabine Simon
opdrachtgever:
Van Omme en de Groot projectontwikkeling
aannemer:
Van Omme en de Groot
plan:
Herstructurering 45 ééngezinswoningen
ontwerp-uitvoering:
2007 - 2010

In deze opgave is het de uitdaging om de ruimtelijke charme van de moderne stroken- en molenwiek-achtige composities leesbaar te maken, en de overgang van woning naar woonomgeving zinvol te organiseren. Ons idee is dat het wonen sterk betrokken wordt op de collectieve ruimte binnen de stempelstructuur.
We bedachten dat het nogal forse ruimtebeslag van het parkeren beter gecombineerd kon worden met de belangrijkste ruimte binnen het plan: de woonstraatjes. Er ontstaat een ruimer profiel zodat duidelijk is waar de woningen ontsloten zijn. Doorzichten naar het park zijn goed mogelijk, en de relaties vanuit de buurt naar het park zijn nu wat openbaarder.

De gevelcompositie is bepaald door het geheel van het woningblok. De hoofdvorm van zo’n blok is zoals gebruikelijk in Hoogvliet erg eenvoudig en wordt versterkt door een doorlopende ‘witte’ band op de begane grond die een groot contrast biedt met het bruine metselwerk daarboven.
De doorlopende band biedt de mogelijkheid om zonder al te veel glas ook de kopgevels in diezelfde lijn te componeren. Daarmee zijn ze minder als kopgevel herkenbaar, maar zijn ze onderdeel van en bepalend voor de openbare ruimte eromheen.

De witte band bestaat uit grote glasvlakken in witte kozijnen met wit, sterk geprofileerd ‘cannelure’ metselwerk ernaast. Het metselwerk met een mooie, bruine steen daarboven wordt gedragen door een UNP profiel wat als een lint het plan verbind. De begrenzing van de achter- en zijtuinen grenzend aan het collectieve en openbare gebied zijn het meest kritisch vanwege de logische behoefte aan privacy. Deze erfafscheidingen worden uitgevoerd als hoge kant- en klaarhagen, die meedoen in het lijnenspel van het stalen UNP profiel. Het woningblok en de tuinruimte worden zo op een heel eenvoudige wijze gekoppeld tot de groen-rode bouwsteen waarmee de buurt gecomponeerd is.

We hebben in de woning het keukenblok bewust niet aan de voorgevel gelegd om het wonen aan de gevel mogelijk te maken. Omdat de ramen nu een lagere borstwering kunnen krijgen is er meer licht in de woning. Dit beïnvloedt de sfeer in de woning enorm, en zorgt voor een meer levendige gevel aan de openbare ruimte. Deze betrokkenheid van het wonen op de buitenruimte geeft ook meer toezicht en dus veiligheid in de buurt.