Vogeltjes locatie Meppel

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok, Karine Schenkeveld
team:
Eddie Molenaar Arjan Hordijk
opdrachtgever:
Woonconcept Vastgoed Meppel
aannemer:
Nimberg Bouwbedrijf, Havelte
plan:
Herstructurering 40 ééngezinswoningen en grondgebonden appartementen
ontwerp-uitvoering:
2009-2012

Op de Vogeltjeslocatie aan het groene Troelstraplein stonden 5 protieketageflats uit de jaren 50. De sloop van de middelste drie Vogeltjesflats markeert een belangrijke stap in het proces van wijkverbetering. De buitenste twee flats blijven staan als een soort boekensteunen aan weerszijden van het nieuwe plan, en daartussen zijn 4 nieuwe woongebouwen die paarsgewijs twee binnenterreinen omarmen gesitueerd.

Deze open en ontspannen verkaveling biedt ruimte aan volwaardige tuinen, carports en een informeel speelgebied aan de achterzijde, en groene parkeerhoven én voortuinen aan de voorzijde. Op de koppen van deze ensembles zijn steeds bredere volumes met appartementen ontworpen die op het park en de zon geörienteerd zijn. Vier grondgebonden appartementen per kop worden onder een flauw hellend dak gepresenteerd als een grote villa.

Het ritme van koppen en de verhoudingen van deze nieuwe ‘villa’s in relatie tot de vogeltjesflats aan weerszijden zijn goed afgewogen. Door de tuinafscheidingen aan de parkzijde terug te leggen verkrijgen de koppen een vrijere setting en lijkt het park breder dan het feitelijk is, een kwaliteit die de gesloopte vogeltjesflats al lieten zien. Dit gegeven is bewust ingezet bij de groene parkeerhoven: de auto’s worden met (beuken-)hagen ingepakt, en met extra bomen en de grote hofbreedte worden de hoven onderdeel van het park. Feitelijk hebben daarmee alle woningen een ‘adres’ aan het bestaande park.

Noemenswaardig zijn de grondontsloten appartementen: in plaats van een krappe driekamer portiekwoning kozen wij voor een riante tweekamerwoning en een eigen voordeur voor hetzelfde geld. Dat werkt bleek uit de verkoopsnelheid, dit succes is evengoed onderdeel van ons vakmanschap én goed opdrachtgeverschap.

De architectuur is optimistisch met lichte tinten en een heldere kleurstelling. De combinatie van metselwerk en wit stucwerk refereert aan de jaren 50 architectuur van de Vogeltjesflats op de locatie. Het witte stucwerk is toegepast in de verdiepte dubbelhoge entree’s van de gezinswoningen. Deze witte nissen bieden enige beschutting bij het thuiskomen en geven door hun hoogte de woningen een voorname uitstraling. Het stucwerk is ook gebruikt voor de entree’s, de loggia’s en de balkons van de appartementen; met witte vlakken is gemarkeerd waar de woningen contact met de omgeving maken.