Vogeltjes locatie Meppel

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok, Karine Schenkeveld
team:
Eddie Molenaar Arjan Hordijk
opdrachtgever:
Woonconcept Vastgoed Meppel
aannemer:
Nimberg Bouwbedrijf, Havelte
plan:
Herstructurering 40 ééngezinswoningen en grondgebonden appartementen
ontwerp-uitvoering:
2009-2012

Op de Vogeltjeslocatie aan het parkachtige Troelstraplein stonden 5 portiekflats uit de jaren ‘50. De sloop van de middelste drie Vogeltjesflats markeert een belangrijke stap in het proces van wijkverbetering. De buitenste twee flats bleven staan als een soort boekensteunen aan weerszijden van het nieuwe plan. Daartussen zijn 4 nieuwe woongebouwen gesitueerd die paarsgewijs twee binnenterreinen omarmen.

Deze open en ontspannen verkaveling biedt ruimte aan volwaardige tuinen, carports en een informeel speelgebied aan de achterzijde, én groene parkeerhoven met voortuinen aan de voorzijde. 

De woongebouwen bestaan uit korte series gezinswoningen met op de kop een ‘villa’ met grondontsloten appartementen.Deze villa’s liggen vrij in de parkruimte, met teruggeschoven tuinafscheidingen en parkeerhoven. Het park lijkt breder, en de villa’s liggen daarmee goed op de zon en mooi in het groen. Het ritme van koppen en de verhoudingen van deze nieuwe ‘villa’s tot de vogeltjesflats aan weerszijden maken een ontspannen en vanzelfsprekende indruk. De auto’s in de parkeerhoven zijn met (beuken-)hagen ingepakt, en met extra bomen worden de parkeerhofjes onderdeel van het park. Feitelijk hebben daarmee alle woningen een ‘adres’ aan het bestaande park.

De architectuur is optimistisch met lichte tinten en een heldere kleurstelling. De combinatie van metselwerk en wit stucwerk refereert aan de jaren ‘50 architectuur van de Vogeltjesflats op de locatie. Het witte stucwerk is toegepast in de verdiepte dubbelhoge entrees van de gezinswoningen. Deze witte nissen bieden enige beschutting bij het thuiskomen en geven door hun hoogte de woningen een voorname uitstraling. Het stucwerk is ook gebruikt voor de entrees, de loggia’s en de balkons van de appartementen; met witte vlakken is gemarkeerd waar de woningen contact met de omgeving maken.

Op detailniveau is gestreefd naar een zo zuiver mogelijk beeld, met name de dakranden en balkon afdekkers zijn scherp en hoogwaardig gedetailleerd. 

Noemenswaardig zijn de grondontsloten appartementen: in plaats van een krappe driekamer portiekwoning koos de opdrachtgever voor een riante tweekamerwoning en een eigen voordeur. Deze woningen vonden gretig aftrek, mede doordat deze woningen een overtuigende ruimtelijke kwaliteit hadden, anders dan de bekende ‘hokkerigheid’ van de Nederlandse woningbouw.