Welkom op de projectenpagina.

Hiernaast ziet u overzicht van de projecten, in scrolbare kolommen op projectsoort. De projecten die hier zijn gedocumenteerd geven een goede indruk van de signatuur en de kwaliteiten waar wij voor staan. Alles komt aan bod: recent en eerder uitgevoerd werk, projecten waar we nu aan ontwerpen, een deel van de selecties die we gedaan hebben en tenslotte onze grote fascinatie: het flex-wonen.

Hoe werkt het?

Katwolderplein, Zwolle

Een belangrijk project voor Zwolle omdat met dit plan een substantieel deel van de parkeerdruk op de binnenstad kan worden opgevangen. De kracht van het plan zit in het opwaarderen van de parkeerfunctie tot een compact winkel/ leisure/cultuurgebied volgens de metafoor van het opgerolde radiaal. En de combinatie met woonfunctie in diverse vormen kunnen leiden tot een levendig gebied. Een baken van kwaliteit voor de verdere ontwikkeling van Kamperpoort.

Dienstencentrum ‘t Slag, Vreewijk, Rotterdam

Een programma met onder andere een gezondheidscentrum, buurtbibliotheek, dagopvang en kinderopvang met parkeergarage is behoedzaam ingepast op de kwetsbare Vreewijkse locatie ’t Slag. Deze rafelige omgeving met zijn tegenstellingen tussen dorp en stadsstraat vroeg om een duidelijk en duurzaam gebouw. Een gebouw dat de verschillende programma’s in één krachtig gebaar nu opneemt in een oplopend bouwlichaam. Het ontbrekend puzzelstuk dat duidelijkheid verschaft in de stedelijke context.

Vogeltjes locatie Meppel

Drie ‘vogeltjesflats’ uit de jaren 50 maken plaats voor 4 woonblokken met gezinswoningen en aan het park grondontsloten appartementen. De gebouwen staan echt ín het park, de groene ruimte grijpt om de blokken heen tot in de straat- en tuinruimten. Gekozen is voor minder woningen met forse tuinen, parkeren onder carports achter de tuinen en brede woonstraten. Met een witte stucvlakken en een zandkleurige steen sluiten we aan bij de optimistische jaren 50 sfeer.

Woon Zorgzone Vijverhoven, Nieuwkoop

In een groene zone langs de dijk met losse bebouwing (voorzieningen) is een compact ensemble voorgesteld; met een dichtheid die zorg en bereikbaarheid mogelijk maakt voor ouderen en met een kleinschalig karakter door de losse verkaveling met korte stroken, waartussen groene ‘buitenkamers’. Totaal 79 woningen, 58 huur en 21 koop (startersappertementen), zorgvoorzieningen, kantoorruimten, ontmoetingsruimte en parkeergarage.

Woningbouw Zeeltplein, Hoogvliet, Rotterdam

Een jaren 50 stempelpatroon in Hoogvliet wordt vernieuwd met koopwoningen in een nieuwe configuratie waarbij de woonpaden verruimd worden tot groene privé-parkeervelden. In het gevelontwerp is een stalen UNP opgenomen ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer; dit stalen lint omspant steeds de eenheid van woonblok en achtertuinen.

Herstructurering Spoorwijk fase 3, Den Haag

Een groot herstructureringsgebied in Den Haag, Spoorwijk. Deze vervolgopgave omvat 270 woningen in een structuur van beschutte groene hoven achter een 300 meter lang appartementencomplex. Deze wand keert het spoorweggeluid en houdt met zijn onderliggende parkeergarage de hoven autovrij. Het gehele plan volgt de tuinstedelijke kwaliteit en flauw gebogen stadsstructuur vanuit de opzet van Berlage.

Flexwonen (Flex-Back) Corpus den Hoorn, Groningen

De opdrachtgever wilde het particulier opdrachtgeverschap op een grotere schaal in een jaren vijftig woonwijk de ruimte geven. Een spannend proces: met honderd opdrachtgevers in zee. En dat in een wijk waar juist de collectieve ruimte de kwaliteit bepaalde. We hebben gezocht naar een model waarbij de grootste vrijheid voor opdrachtgevers gecombineerd zou kunnen worden met een samenhangende, duurzame buurt.

't Hoge Huis: wonen met zorg, Vinex Stadshagen Werkeren, Zwolle

In Stadshagen -de vinex bij Zwolle- is een groot laagbouwgebied gepland met één accent: een appartementengebouw wat met kop en schouders boven de kappenzee uitsteekt. De kappendrang is hier geconcentreerd in ‘het hoge huis’: een stoer én rank volume met één woning per laag, bekroond met een steil pannendak. Daarlangs scheert een gebogen vierlaags volume met een elegant karakter én plat dak. Toegankelijk en sfeervol wonen voor ouderen met zorg onder handbereik.

Rondolaan, Heijplaat, Rotterdam

Op Heijplaat -een erg kleine maar eigenzinnige enclave in havengebied met een diversiteit aan tuindorpse architectuur hebben we gezocht naar een zelfde soort eigenzinnigheid, maar wel passend in de context van het pittoreske. Met een terughoudend en traditioneel materiaalgebruik stellen we een robuuste en toch open architectuur voor. Verspringende grote gevelopeningen en forse gemetselde dakkapellen geven een eigentijdse touch. Totaal 25 woningen in de bereikbare huur.

Velsenaerhof, Pernis

Een ensemble van 4 gebouwen wordt bijeengehouden door een rondgaande organische galerijstructuur. Deze leefwereld tussen de blokken in nodigt uit tot verblijven en contact. Het hof opent zich naar de omgeving; de oriëntatie bepaalt steeds de maat van de toegang. Van buitenaf presenteert het complex zich als een stoere zelfbewuste verzameling gebouwen.

Herstructurering Spoorwijk fase 2, Den Haag

Een groot herstructureringsgebied in Den Haag, Spoorwijk. Het onderliggende tuinstedelijke ontwerp van Berlage bestond uit bouwblokken van 30 meter diepte. Deze zijn deels verbreed, deels ingevuld met hybride woningtypen. Het plan bevat twee wintertuin gebouwen, twee portiekblokken, en een veelheid aan laagbouwtypen. In de geveluitwerking is een klassieke orde verweven met een speelse raamverdeling. In vele opzichten een rijk plan.

Deelplan 4.13 De Hoven, Zwolle

Op de vinex nabij Zwolle, Stadshagen, werd een tuinstedelijke architectuur verlangd. Met een stevige continu doorlopende dakrand worden alle woningtypen tot een geheel gesmeed. De pittoreske kwaliteit van steile kap met keramische pannen, handvormstenen en zink wordt hier versmolten met de stoere plastiek van de op- en neergaande rand.

Steenwijk West

Nieuwe ontwikkeling in bestaand woongebied; twee parkruimten worden geflankeerd door woningbouw, ouderenhuisvesting krijgt een plaats rondom een dubbelhof met appartementen en patiowoningen, parkeren wordt opgelost middels een aantal verscholen hoven zodat een groene wijk kan ontstaan. Totaal 79 woningen.

De Groene Kaap

Op Katendrecht het meest spectaculaire project wat we gaan maken in de BIM systematiek: De Groene Kaap. Grootschalig, stoer, maar met een verrassende groene binnenwereld. Door de vier havengebouwen te verbinden met bruggen ontstaat er een doorgaande wandelroute en smeden we één buurt. Een thematiek die in meer projecten te vinden is: een organisatie rondom semipublieke ruimten gericht op ontmoeten en gastvrijheid. Maar nog niet eerder op deze schaal!

Kloosterkade

In dit herstructureringsproject in de Wippolderbuurt, ten zuidoosten van het centrum, wordt een schoolgebouw vervangen door een programma met ‘beschermd wonen’ en een aantal gezinswoningen. Het gaat hier om een nieuwe locatie voor vrouwenopvang, een woonvorm voor tijdelijke opvang voor vrouwen met eventuele kinderen. Met dit ontwerp willen wij een humane en prettige omgeving bieden voor deze mensen, en tegelijkertijd het nogal grote programma zorgvuldig in de woonbuurt inpassen.

Overmaas

We initieerden dit project zelf als architect en kwamen in de unieke positie om op een vrije plot aan de Laan op Zuid in Rotterdam een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) vorm te geven. Uniek omdat hier de architecten in diverse samenwerkingsverbanden binnen Overmaas een woningbouwplan konden ontwikkelen vanuit de kwaliteit van het wonen en de architectuur. Die kansen zijn met beide handen aangegrepen!

Kaai 13, Prins Hendrikkade, Meppel

De Prins Hendrikkade is een schiereiland waar we een herontwikkeling zijn gestart met bijzondere kadewoningen. Met korte woningblokken ontstaan dwarsdoorzichten zodat je je omringd weet door water. We maken relatief smalle (5,4 meter) maar diepe woningen in het dure segment met water- en dakterrassen. Een grote vide voorziet het hart van de woning van licht en ruimtelijkheid.

Jan van der Sleedenhuis-locatie Hoogeveen

Wonen in het groen: we hebben vele studies gedaan naar woningtypologieën waarbij het wonen zich formeert als een eiland in de groene ruimte eromheen. Dat lijkt nu echt te lukken in Hoogeveen: bijzondere woningen met elk hun eigen kwaliteit aan compacte, intieme erven.

100% Zuid, Laan op Zuid, Centrum Rotterdam

We geven de emancipatie van Rotterdam Zuid vorm met een vernieuwend project: 100% Zuid. Een andere cultuur: van voor elkaar zorgen, met meerdere generaties samenleven, het delen van de maaltijd, een vloeiende overgang van werk naar privé... Dat leidt tot een verdichte buurt met een grote rijkdom aan voorzieningen, zorgvormen, woningtypen, buitenruimten, architectuur. Bureau MASSA neemt initiatief, en werkt samen met betrokken partners.

Zoetermeer IQ woning kwadrantmodel

Aan een reeks bestaande kwadrant woningen (rug-aan rug vierspanner) wordt de laatste toegevoegd: een compact blokje met 4 woningen. Gebouwd in het IQ systeem van Ballast Nedam: de woning wind en waterdicht in 1 dag. De state of the art van industrieel en demontabel bouwen. Met een zeer lage EPC, domotica, flexibiliteit. Een referentieproject voor het IQ concept, waarmee de reikwijdte van het systeem duidelijk wordt.

Vleuterweide, de Boog Utrecht, de Meern

De rand van een nieuw uitbreidingsgebied: een langgerekte flauwe boog vraagt om een krachtige eenduidige beeldtaal die de drie opdrachtgevers en een veelheid aan woningtypen bijeen moet houden.

Watertuinen Delft, TNO terrein

Temidden van de TU wijk Delft wordt een binnenstedelijke dichtheid gecombineerd met een ontspannen maaiveld zonder auto’s. Voor de drie 8-laagse urban villa’s is gestreeft naar een elegant volume: met de krachtige plastiek van open U-vormige terraskaders lijkt dat goed gelukt.

Kinderhospice, Capelle a/d Ijssel

Het vervullen van deze opdracht ervaren wij als een grote eer: een huis te ontwerpen voor zieke kinderen. Meer nog dan bij andere opdrachten is het binnenkomen, de overgangen naar buiten, de sfeer, een praktisch gebruik, en de vanzelfsprekendheid van dit gebouw van ‘levensbelang’. We hebben geprobeerd het gebouw met kleur, dakvorm en elegante verhoudingen een lichte, optimistische uitstraling te geven.

Oude thuis, Vlaardingen

Een besloten prijsvraag vanuit de gemeente Vlaardingen is gewonnen: de locatie omvat het rijksmonument ‘het oude thuis’ en een ruim binnenterrein daarachter. Kern van het voorstel is de toevoeging van een poort door het monument welke toegang zal verlenen aan een intiem hof met 14 patio- en woonwerk-woningen. Dubbel grondgebruik: onder het hof een ruime halfverdiepte parkeergarage.

Woontoren Oosterbaken, Hoogvliet, Rotterdam

Een woontoren van 90 meter als baken van kwaliteit voor een grootschalige herontwikkeling van woon- en groengebied; drie woningen per laag met een handvormige plattegrond geven het gebouw een zeer slanke verschijning, een vrije setting is gewaarborgd door parkeren onder maaiveld. Totaal 70 woningen en publieksruimten.

Kop 2.1

Ut a facilisis purus. Cras id erat non sem scelerisque vulputate. Maecenas condimentum magna non ipsum viverra iaculis. In hac habitasse platea dictumst. Cras ultricies enim turpis, quis porttitor mauris malesuada varius. Aenean imperdiet, orci a pulvinar pulvinar, felis purus elementum libero, eget gravida sem nunc vel augue. Praesent lobortis ornare purus auctor molestie. Duis in felis nulla.

Havenkwartier Blauwe Stad, gemeente Windschoten, Groningen

De Blauwe Stad heeft het tij niet mee, maar toch is het landschap goed gelukt: grootse natuur en weidsheid. Mensen wonen er vrij en op hun eigen manier. Wat ontbreekt is een levendige plek, een prettig doorwandelbare buurt en positieve bekendheid met de Blauwe stad. Een stedenbouwkundig plan ontbrak, wij stellen een buurt voor waar mét elkaar gewoond en gewerkt wordt rondom een hoogwaardige openbare ruimte. En met een veelheid aan flexibele woningtypen, bijeengehouden door een aantal eenvoudige architectonische kwaliteiten.

Heijplaat, herstructurering Nieuwe Dorp, Rotterdam

Woonbron nodigt ons uit om ideeën én concrete voorstellen te doen voor de herontwikkeling van Heijplaat. Een bijzondere Rotterdamse plek: een dorp verscholen tussen de havenindustrie. Wij stellen een goedkope woning voor, maar wel een van 7,20 meter breed! Een stenen huis met een tuinkas ernaast biedt enorme vrijheid: ruimte voor werkplaats, stadstuinieren, atelier, woonkamer, garage.....Dat past bij de vrijbuiters-sfeer op Heijplaat.

De Deltawerken, Vlaardingen Stationsgebied

Ondanks de nabijheid van centrum en rivier ligt het nieuwe woongebied wat geïsoleerd door de insluiting tussen de dijk en de Galgkade. Het gebied krijgt daardoor een enclave-karakter, met een intensieve laagbouw en een fijnkorrelig en levendig woongebied wat op een open en ontspannen manier aansluit op het groen. Uniek plan in nederland: IQ woningen (volledige prefabricage), daktuintypologie en flexwonen model verenigd in één plan.

Interieur Biliotheek ‘T Slag, Rotterdam: 2011

Binnen het eigen gebouwontwerp ‘T Slag zijn we gevraagd een visie te presenteren voor het bibliotheek-deel. Het programma is vertaald en gerangschikt aan de hand van routing, ruimten en sferen. Ontwerp gaat in op veranderende bibliotheek: veel meer een verblijfsplek met een breed aanbod aan informatie, diensten en culturele ontmoetingen.

Reconstructie Torenstraat, Dordrecht Centrum

Hier stellen wij een tussenvariant voor van het Flex-Wonen: het aantal woningen is te klein voor een uitgewerkte plattegronden-bibliotheek, maar om consumenten te interesseren met concrete informatie is een afgeprijsde referentiewoning wel raadzaam. Hier denken wij aan een Belle Etage: wonen op de eerste verdieping met een veranda aan de straat. De achtertuinen zijn namelijk erg ondiep en slecht bezond, en de auto komt er waarschijnlijk te staan.

Geluidsbelast wonen, Locatie Westervoeg

Een mooi voorbeeld van de potentie van Flex-Wonen voor de allerkleinste portemonnaie: met de BAM een eenvoudige tweelaagse woning ontworpen met een zeer krap budget maar wel een mooie materialisering: dueco brick en een donkere wasserstrich in een sjieke combinatie. Zodra mensen kiezen voor grotere plattegronden komt het project tot leven, hoe meer er uitgebreid wordt in de tijd, hoe rijker het project zal worden.

Stedenbouwkundige studie VOP locatie Zuid te Vlaardingen

De VOP Zuid (centrum) locatie is een gebied met verschillende eigenaren, verschillende belangen, historisch belangwekkende panden, achterstallig onderhoud, een fikse parkeeropgave en een binnengebied waar reguliere planvorming op stukloopt. Met deze studie bieden we een perspectief op duurzaam herstel en ontwikkeling van dit waardevolle stadsdeel tussen station en centrum.

Stedenbouwkundige studie Talmalaan, Utrecht centrumgebied

In het overleg met zittende en nieuwe bewoners rondom de Talmalaan bleek een nieuwe visie nodig om draagkracht voor verdere planvoming te creëren. Op basis van onze ruime woningbouwervaring zijn een serie realistische ruimtelijke modellen geproduceerd. In een open en duidelijk overleg met de bewoners hebben we in korte tijd overeenstemming bereikt en de weg geëffend voor verdere ontwikkelingen.

Selectie kantoren en appartementen stationspark Rijssen

Tussen station en het historische centrum mist een verbindende schakel: gevraagd was een hoogwaardig plan met appartementen en een kantoorgebouw om stationsfront en centrumrouting te kunnen ontwikkelen. Kunst was om een alzijdig plan te maken: de geluidsbelaste noordgevel zal straks het beeld bepalen bij aankomst. Kantoordeel gewonnen.

Selectie Blijvenburg Rotterdam Overschie

Langs de Schie wordt een jaren 50 strokenbouw woonbuurt getransformeerd naar een nieuwe verkaveling met respect voor de oude structuur en een beter aansluiting op, en defini- tie van het maaiveld. Riante buitenruimten zijn uitgangspunt en bepalen de uitstraling van de woongebouwen. Door balkons te verschuiven en te voorzien van verdiepingshoge privacy-schermen ontstaat een tetris-gevel.

Selectie Punt en Schipperbuurt Rotterdam Bospolder

Tussen Le Medi en het Dakpark in Rotterdam zijn conventionele gesloten bouwblokken getransformeerd naar een opengewerkt ensemble van schijven. Op architectonisch niveau zijn deze losse blokken doorvertaald naar een samenstel van metselwerk schijven die de bouwblokgevels formeren. Tussen de schijven zijn mediterrane betegelde binnengevels voorgesteld die de semipublieke hofruimten omarmen.

Stedenbouwkundige Studie Zuiderkerkstraat, Zwolle Centrum

Binnenstedelijke verdichting: op een groot verscholen parkeerterrein wordt een studie verricht naar woningbouw op een parkeergarage. Het plan kent twee aansluitingen op de openbare ruimte, verder ligt het plan besloten in een bouwblok. Zo dicht bij het stadscentrum is rustig autovrij wonen in bijzondere woningtypen denkbaar.

FlexWonen

Wij zijn als architectenbureau gefascineerd hoe mensen zouden willen wonen. Door in concrete projecten direct met particulieren te ontwerpen komen we erachter dat wij (de professionals) helemaal niet weten hoe men precies wil wonen en dat de wensen heel divers kunnen zijn. Wij zetten woonwensen om in een gevarieerde en karakteristieke architectuur die zijn waarde behoudt. Vrijheid, maar wel een duurzame vrijheid. Een goed passend huis dat over twintig jaar nog steeds gewild en dierbaar is. Stijvolle vrijheid.

FLEX-BACK

Dit gebouwde en succesvolle project is de aanzet geweest tot de ontwikkeling van het Flex Wonen in brede zin: de methodiek bleek later inzetbaar voor vele typologiën. Het is meer een manier van denken, denken vanuit waarde en wensen en het gaat over slim organiseren en samenwerken. Dit lukt alleen met inhoudelijk geinteresseerde partners.

Flex Up (Rotterdam, Vlaardingen, Zoetermeer etc)

Dit Flexwonen is met deze studie geïntensiveerd om een antwoord te kunnen geven op stedelijke locaties waar een hogere dichtheid gevraagd wordt. Een hogere dichtheid kan naast financiële overwegingen ook ingegeven zijn door het verlangen naar een dichter, veelkleuriger en levendiger stadsmilieu. Veelal worden dan appartementen voorgesteld, maar deze typologie sluit veelal niet aan op de vraag en is als woonvorm ook afstandelijker dan grondgebonden woningen. Een nieuw antwoord wordt gegeven met het flex-up: grondgebonden woningen met een alzijdige stedelijke oriëntatie en een buitenkamer on top. Met deze rug aan rug typologie is een centrum-stedelijke dichtheid mogelijk door de tuin niet achter, maar óp de woning te maken. Op de begane grond bepalen de levendige straatjes en pleinen de woonsfeer, boven zijn riante buitenkamers mogelijk met terrassen, tuinen, serre’s en overdekte buitenruimten. Dit alles om een levendige, stedelijke voetgangerswereld mogelijk te maken waar de auto te gast is.

Flex-Start (Dordrecht, etc)

We willen laten zien dat FLEX goedkoop en bereikbaar kán, mét een duurzame architectuur en maximale flexibiliteit. Deze flexvorm start vanuit een standaard 5,4 meter brede woning in twee lagen met een kap. Uit de praktijk van het flexwonen weten we dat kopers/bewoners uiteenlopende wensen hebben ten aanzien van het wonen op de begane grond. De verhouding ligt ongeveer 40/30/30 als het gaat om de positie van de keuken: respectievelijk aan de voorkant, in het midden of aan de tuinzijde van de woning. Dit is ook binnen de 5,40 beuk goed te realiseren. De woning is vanzelfsprekend uitbreidbaar, in eerste instantie naar de tuinzijde in twee staffels, maar ook naar boven toe om voldoende volume aan te kunnen bieden aan mensen met een uitgebreider programma. We namen als vertrekpunt een tuindorpse atmosfeer, dus een pittoreske uitstraling met een sprekende kap gecomineerd met de charme van relatief lage woninggevels. In dit ontwerp bereiken we dat door het pannendak over de gevel heen te draperen, en aan de andere kant de nok op te zetten in een kuif voor een optimistisch tegenwicht. Zie ook plan Wielwijk, Dordrecht.

VillaFlex (Almere, Lelystad, Nieuwkoop, etc)

Waar de bouwwereld zich stort op de 'starterswoning' (in de meeste gevallen een erg kleine en karige gezinswoning) ontwikkelen wij villaflex: monteer je eigen woning precies op maat. Want we denken dat er een substantiële behoefte is aan 'stijlvolle vrijheid': wel de vrijheid om te kiezen, maar binnen een goed afgestemde architectuur in een zorgvuldig ontworpen omgeving. We doen dit met partners die geloven in die kwaliteit, en vanuit de lol om een echt mooi en volledig plan te maken. Op een nieuwe manier: vanuit de behoeften van kopers, mét de notie dat die kopers ook publieke belangen herkennen.

IQ - FLEX, combinatie van Flexwonen en industrieel bouwsysteem

MASSA maakt serieus werk van het flexwonen: wij willen graag inspringen op de markt van particuliere opdrachtgevers. Want we denken dat er een substantiële behoefte is aan "stijlvolle vrijheid": wel de vrijheid om te kiezen, maar binnen een goed afgestemde architectuur in een zorgvuldig ontworpen omgeving. We doen dit met partners die geloven in die kwaliteit, en vanuit de lol om een echt mooi en volledig plan te maken. Op een nieuwe manier: vanuit de behoeften van kopers, mét de notie dat die kopers ook belang hebben bij een waardevolle aangename woonbuurt. We noemen dit: ORIGINEEL IQ. Ballast Nedam bouwt snel, hoogwaardig en in klienere series complete prefabwoningen. Wij ontwerpen een wooncatalogus waar een particulier zelf mee aan de slag kan. De combinatie levert het ORIGINEEL IQ op: combineer uw woning in drie uur, en wij bouwen hem in drie weken.

Flex For Life, Den Haag

Er ontbreken een aantal woningtypen in het reguliere aanbod: één ervan is een ‘volwassen’ woning, de woning ná de gezinswoning die veel leefruimte biedt en vooral ruimte voor de toekomst. Een levensloopbestendige woning in de laagbouwsfeer: dan kom je op een ruim opgezette patiowoning. Vaker vertoond, maar als flex woning interessant voor een véél breder publiek: naar keuze 1 of 2 lagen opbouw met diverse indelingen. Beneden een zee van ruimte om een garage en een patio heen. De clou is dat de garage op termijn ingewisseld kan worden voor een slaap/badkamer op termijn (of meteen): wonen voor jong tot en met grijs. Met een dubbele oriëntatie op de ‘straat’, ideaal voor kantoor aan huis. Door de kleine verkavelingsmaat (geen optelling van woning-tuin-tuin-woning) is eenvoudig een stedenbouw van pleintjes en doorsteekjes te realiseren: buurten met eigen karakter.

Stapel-flex

Voor stedelijke doelgroepen wordt momenteel niet enorm gevarieerd ontwikkeld. De vraag waarom in de huidige woningmarkt appartementen zo moeizaam verkocht worden heeft ons gebracht tot een rigoreus andere aanpak. Maximale vrijheid We zijn met een professioneel team een andere weg ingeslagen. De vraag vanuit actuele marktontwikkelingen luidde: hoe kunnen we in een hoge, stedelijke dichtheid maximale consumenten-vrijheid organiseren? Waarbij rekening gehouden wordt met een grote mate van ‘omgevings- verantwoordelijkheid’, dus inclusief een consistente hoogwaardige architectuur. Het resultaat is verassend –al zeggen we het zelf- en goed maakbaar. De techniek, bouwmethodiek, productkeuzen en de kosten zijn grondig onderzocht zodat we een concreet en marktconform gebouw kunnen ontwikkelen.

Kop 402

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus auctor sagittis sagittis. Praesent quis dignissim est. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse egestas magna ut mi gravida, nec posuere nibh eleifend. Curabitur commodo ut arcu non ornare. Aliquam gravida bibendum semper. Cras sodales orci id sapien tincidunt, in suscipit dolor accumsan. Morbi magna felis, faucibus at tincidunt tempor, viverra a sem.

Kop 401

Ut a facilisis purus. Cras id erat non sem scelerisque vulputate. Maecenas condimentum magna non ipsum viverra iaculis. In hac habitasse platea dictumst. Cras ultricies enim turpis, quis porttitor mauris malesuada varius. Aenean imperdiet, orci a pulvinar pulvinar, felis purus elementum libero, eget gravida sem nunc vel augue. Praesent lobortis ornare purus auctor molestie. Duis in felis nulla.

Eksterstraat, Hilversum

Op een voormalig schoolplein zijn zes parkvilla’s met elk 5 woningen gebouwd; het plein wordt park met stoere maar elegante bebouwing; in de woonblokken zijn alle woningen grondontsloten en hebben terras of balkonruimte aan het park, één blok is ingericht voor begeleid wonen. Totaal 30 woningen.

J.W. Thijsenplein (voormalig Slachthuisplein), Hilversum

De unieke kans om alle pleinwanden rondom het Slachthuisplein te vormen: met diverse woningtypen zijn de kenmerken van de voormalige woonbebouwing van Dudok geïnterpreteerd; aflopende kappen op hoeken, diagonale opbouw rond plein en een uitstraling van ‘voorname eenvoud’.

Waterland, Leidschenveen

De polderstructuur gaf richting aan een helder straten-patroon en met halfopen bouwblokken wordt de openbare ruimte helder gedefinieerd, dansende gevellijnen en een uitgesproken kleurstelling geven dit project karakter. Totaal 164 woningen met woonwerk-, jongeren-, gezinswoningen en grondontsloten appartementen.

Pad en Tuin, Stadshagen Zwolle

Een nieuwe tuinstad: diepe kavels en meanderende autovrije woonpaden creëren een vriendelijke groene sfeer, een stevig 5-laags woongebouw sluit ongedwongen aan op deze sfeer: het gebouw is opgedeeld in 4 verspringende blokken verbonden door een glazen corridor en trapt af naar 3 lagen aan de laagbouwzijde. Totaal 120 woningen.

Vreewijk Vreewijk – Rotterdam Zuid

Een methodiek voor de reconstructie van Vreewijk: de typische kenmerken van de bestaande woningbouw (steile zadelkappen, eenvoudige gevels) bepalen het karakter van de nieuwbouw. Eigentijdse woonprogramma’s zijn mogelijk door variatie van de woningbreedte en het parkeren is rigoureus onder de grond opgelost, waardoor de groene sfeer terug kan keren.

De Naber, Rotterdam Ommoord

Woongebouw rondom besloten hoftuin met 6 groepswoningen voor psychisch-geriatrische patiënten aan een beglaasde omloop met een gemeenschappelijke ruimte, en daarboven 37 zelfstandige ouderenwoningen aan beschutte galerijen.

Woonhuis De Limiet, Schiebroek, Rotterdam

Woonhuis met praktijkruimte; een hoog (praktijkruimte en daarboven studie- en slaapkamers) en een lager (woonkamer) volume schuiven in elkaar tot een haakvorm die de tuin omarmt. De basis voor het veel latere Villa Flex.

Milligen Oost, Stadshagen Zwolle

Aan de hoofdontsluitingsweg van Stadshagen staan paarsgewijs 8 hoekportieken in drie lagen met daarachter laagbouwwoningen, de achterpaden zijn verbreed tot speeltuinen. Totaal 120 woningen in de sociale huur- en koopsector.

De Wipstrik Zeeheldenbuurt - Zwolle

Wonen rondom twee hoven: een ouderenhof en een hof met gezinswoningen; daartussen een parkeerlaan met jongeren- eenheden en haaks daarop een informele wandelroute die alle ruimten met elkaar verbindt; totaal 123 woningen waarvan een deel in de goedkope koopsector zonder subsidies.

Het Lange Pad, Rotterdam Lomberdijen

Reconstructie van jaren 50-wijk met twee woontorens aan centraal park met op de begane grond gemeenschappelijke- en bedrijfsruimten. Daarachter een woongebied aan een groene radiaal van het centrale park met urban villa’s en laagbouw in een vernieuwd stempelpatroon; totaal 259 woningen in de sociale-, premiehuur en koopsector.

De Toonladder Almere

De Toonladder is een leefgemeenschap van ouderen en staat bekend als een centrum waar de bewoners met veel plezier wonen, medewerkers heel tevreden zijn en buurtbewoners graag over de vloer komen. Meer dan met haar functionaliteit onderscheidt De Toonladder zich in de wijk door een palet van lichte opgewekte kleuren, met vooral veel blauw en geel. Aan de westkant waar het verpleeggedeelte huist, maakt het gebouw een krachtige curve. In de randbebouwing die daarop aansluit, liggen de zorgappartementen aan vriendelijke galerijen. Alle maten in de interieurs zijn afgestemd op rolstoelgebruik. Een octagonaal gebouw -de Concertmeester- in het midden van het complex bevat een ontmoetingscentrum, restaurant, dagopvang, toneelzaal en een wasserette. Het oostelijke deel van het complex bevat een reeks lage villa’s waarin dagopvang mogelijk is. Deze onderscheiden zich van de rest van de wijk door de zorgvuldige en frisse architectuur. Niet voor niets heeft De Toonladder als koploper in de ouderenzorg in 2010 het wereldwijd erkende Planetreelabel voor mensgerichte zorg gekregen. Een actueel project: wonen en zorg zijn hier als aparte categorieën ingezet, iets wat nu beleid is geworden. Vrijwel alle zorgzwaarten zijn hier voorhanden: men kan hier dus blijven wonen.

Recent uitgevoerde projecten

Onze recent uitgevoerde projecten vindt u in de eerste kolom met de meest recente bovenaan. De projecten die hier zijn gedocumenteerd geven een goede indruk van de signatuur en de kwaliteiten waar wij voor staan. Het werkterrein omvat tot nu toe bijzondere ouderen-huisvesting, herstructureringsopgaven en een keur aan woningbouwprojecten. Recentelijk is ook een dienstencentrum gerealiseerd, met onder meer gezondheidscentrum en een buurt-bibliotheek.

Projecten in voorbereiding

In de tweede kolom zijn de projecten opgenomen waar wij op dit moment aan werken. Allerlei schaalniveau's zijn vertegenwoordigd, ook een eigen initiatief met meer dan 300 woningen en winkels. Lager in de kolom vind u de projecten die de moeite waard zijn maar niet tot uitvoering zijn gekomen.

Prijsvragen, Selecties en Studies

De derde kolom geeft een overzicht van onze ontwerpen voor selecties en prijsvragen. Deze selectiemethode heeft veel goede ideeën opgeleverd en scherpt de conceptuele- en ontwerpvaardigheden. Ook zijn hier stedenbouwkundige studies gedocumenteerd die geen vervolg hebben gekregen.

Flex Wonen

In deze kolom wordt een aantal van onze zogenaamde Flexprojecten behandeld. Het Flex-wonen is een nieuwe manier van ontwikkelen die inspeelt op de veelkleurige marktvraag. Binnen de flexstrategie draaien we het doelgroep-denken om. Normaliter probeert men de vermeende doelgroep in beeld te brengen, waarna een voor iedereen 'passende' woning aangeboden wordt. Wij draaien het om: wij bepalen niet in welke woning de doelgroep zou moeten passen, dat bepalen de werkelijke kopers zelf!

Eerdere projecten

Een selectie uit onze eerdere projecten staat in de laatste kolom. Dit zijn projecten waarvan Koos Kok de projectarchitect is, maar die ontwikkeld zijn bij de eerdere bureaus waar hij gewerkt heeft: Wytze Patijn Architecten (WPA) en Kuiper Compagnons (KC).

 
 
  
 
 

Scrollen in de kolom hierboven

Recente projecten

Scrollen in de kolom hierboven

In voorbereiding

Scrollen in de kolom hierboven

SELECTIES / STUDIES

Scrollen in de kolom hierboven

Flex PROJECTEN

Scrollen in de kolom hierboven

Eerdere projecten

Hoe werkt het?
De beeldkolommen zijn verticaal te swipen of te scrollen. Als u met de cursor/vinger op een projectbeeld beweegt verschijnt er hiernaast een korte project toelichting. Onderin het beeld staan de projectsoorten benoemd, door deze groene velden aan te raken wordt dat verder toegelicht. Door te klikken op de projectbeelden volgt er uitgebreide projectinformatie en een groot formaat diashow. Deze diashow speelt automatisch af, en u kunt swipen of klikken op de pijlen links en rechts om sneller door te spoelen. Als de cursor op een dia staat stopt de slideshow. De stippen rechts bovenin geven het aantal dia's en de huidige positie weer. Op de computer zijn deze aanklikbaar om snel naar een specifieke dia te gaan. Met de dubbelpijltjes rechtsbovenin kunt u snel naar een volgend of vorig project klikken. Tip voor de Iphone: kantel heen en weer om volledig scherm te zien.Tip voor Ipad: dubbeltik op dia en beeld wordt schermvullend

Sluit deze toelichting