Kloosterkade

locatie:
Delft
ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Jan Geert de Bruin, Lieke Sauren
opdrachtgever:
Vestia
aannemer:
Van Wijnen
plan:
24 appartementen en 8 gezinswoningen
ontwerp-uitvoering:
2014 - heden

In dit herstructureringsproject in de Wippolderbuurt, ten zuidoosten van het centrum, wordt een schoolgebouw vervangen door een programma met ‘beschermd wonen’ en een aantal gezinswoningen. Het gaat hier om een nieuwe locatie voor vrouwenopvang, een woonvorm voor tijdelijke opvang voor vrouwen met eventuele kinderen. Met dit ontwerp willen wij een humane en prettige omgeving bieden voor deze mensen, en tegelijkertijd het nogal grote programma zorgvuldig in de woonbuurt inpassen.

Om dit laatste te bewerkstelligen hebben we een haakvormig gebouw voorgesteld, met een lage vleugel in de rooilijn van de Keurenaerstraat. Loodrecht hierop een hoger terugliggend volume, zoals het voormalige schoolgebouw ook wat naar achteren geschoven was. Op de hoek van de Kloosterkade en de Keurenaerstraat onstaat daardoor weer een pleintje en creëren we afstand tot de tegenoverliggende kleinschaliger woningen. De haakvorm omarmt aan de galerijzijde een ommuurde tuin voor het beschermd wonen, het parkeren is verder naar achteren op het binnenterrein maximaal en compact georganiseerd. De tuin biedt de bewoners een eigen groene ontmoetingsplek, maar geeft ook meer sfeer aan het thuiskomen via de galerij.

Met het metselwerk in de gevels sluiten we aan op de sfeer in de buurt. Met een subtiele plastiek in het metselwerk voegen we een vlakverdeling toe. Met name in de kopgevels levert dat een extra kwaliteit, de grote vlakken worden gebroken met een nieuwe onnadrukkelijke figuur, passend bij de schaal van de omgeving.

De appartementen zijn uitermate compact en functioneel. De balkons aan de straatzijde zijn vormgegeven als een tweede gevel, ingekaderd met de dakoverstek erboven en doorschietende kopgevels opzij. Deze voorste gevel verschaft het woongebouw een meer openbare uitstraling aan de straatzijde, en creëert afstand tot het wonen daarachter. Ook het optillen van de appartementen op de begane grond biedt de noodzakelijke extra privacy voor de bewoners.