Dienstencentrum ‘t Slag, Vreewijk, Rotterdam

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Eddie Molenaar, Renate Trouwborst, Jan Geert de Bruin, Mathieu Schout, Charitas van der Heijde, Marscha van Dijk, Elisabeth Zwanenburg
opdrachtgever:
Havensteder, Rotterdam
aannemer:
Stebru Bouw, Capelle aan den IJssel
plan:
Bibliotheek, brasserie, gezondheids- centrum, fysiotherapie, apotheek, kinderopvang, consultatiebureau, dagopvang ouderen, parkeergarage
ontwerp-uitvoering:
2005 - 2012

Centraal tussen de wijken Vreewijk, Bloemhof en Hillesluis wordt met dit ontwerp een medisch-, sociaal en cultureel centrum toegevoegd. Dit redelijk complexe, en relatief grote programma moest zijn plaats krijgen op een beperkte locatie.

‘t Slag presenteert zich als een solitair gebouw, zoals er meerdere openbare gebouwen in dit stadsdeel staan op verschillende kruispunten. Met ronde gebouwhoeken staat het gebouw los in de ruimte, en met zijn markante vorm laat het zien dat er een bijzonder programma in huist. Ook laten de afrondingen de massa wijken, waardoor deze kleiner lijkt.

Een solitair gebouw dus, maar ook een kleinschalig bouwblok die met haar wanden de stedelijke ruimte duidelijker definiëert. Het ontwerp bemiddelt tussen het pittoreske Vreewijk en de grootstedelijke doorgaande wegen, en dat heeft geleid tot een oplopend gebouw van twee naar vijf lagen. Hoog waar het nodig is om de stedelijke ruimte te vormen en lager in aansluiting op de woningbouw van Vreewijk. De oplopende gevels van het gebouw bieden bovendien extra beschutting op de terrassen, die daarmee echte ‘buitenkamers’ worden.

Op de locatie lag al een groot ondergronds trafogebouw waaromheen het gebouw georganiseerd is. Dat bepaalde voor een deel de grondvorm (een afgeplatte ring), en door het parkeren onder het gebouw op te lossen bleef het plantsoen aan de zuidzijde vrij van auto’s en is de groene setting zoveel als mogelijk gespaard. 

De ringvorm maakt van ‘t Slag een gesloten bouwblok met een groene luwe binnenruimte waaromheen alle programma’s gegroepeerd zijn. Het openbare deel (de centrale entree, bibliotheek en brasserie) is op de begane grond gevestigd rondom de ‘leestuin’. Hier is de metselwerk ring opgetild: op maaiveld is het gebouw transparant. De glazen plint laat het gebouw communiceren met de omgeving en ondersteunt het openbare karakter. 

Het privacygevoelige gezondheids-centrum is op de tweede laag achter de meer gesloten metselwerk gevel gehuisvest. Daar bovenop bevinden zich de kinderopvang (met buitenspeelplaats op het terras), het consultatiebureau en de dagopvang voor ouderen. 

Met de raamgeometrie en de witte lichtband en gevelafdekkers wordt een verband gelegd met de woning- en scholenbouw in de directe omgeving. Het metselwerk, de kleur en de uitstraling sluiten goed aan op het al bestaande Vreewijk. Door het metselwerk op te tillen, verwerft het geheel een verrassende lichtheid. Grote uitsnijdingen in bovenliggend metselwerk, begeleid door de rondlopende lichtband, markeren de entrees. 

Een ambigu gebouw: zorgvuldig ingepast in de rafelige context zoekt het enerzijds aansluiting met materiaal, kleur en raamordening en vraagt het anderzijds aandacht voor de inhoud met zijn specifieke vorm en de open glazen plint.