Deelplan 4.13 De Hoven, Zwolle

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
medewerkers:
Aldo de Jong, Torsten Sack, Elizabeth Zwanenburg, Dominika Wankiewicz
detaillering:
Claudia Tjon Soei Len
opdrachtgever:
Slokker Vastgoed
aannemer:
Slokker Bouwgroep
plan:
57 woningen, deels sociale koop, Vinex opgave
ontwerp - uitvoering:
2004 - 2007

Op de noordpunt van deelplan 4.13 te Stadshagen -de hof en de 7 hoven- zijn 57 woningen gerealiseerd. Centraal thema vanuit het beeldkwaliteitsplan is de tuinstad. De opgave was vooral om binnen de sociale koop, starterscategorie, toch de architectonische kwaliteit te realiseren die gevraagd was. De onderlinge afstemming tussen de verschillende architecten is ondermeer gerealiseerd door een exact voorgeschreven en authentieke materialisering. Binnen deze kaders is uitdrukkelijk gestreeft naar een pittoreske kwaliteit, zoals te vinden in de oorspronkelijke tuindorpen (b.v. Vreewijk Rotterdam). Maar niet zonder pit: het pittoreske is hier gecombineerd met een bijna bonkige stoere plastiek.

De eerste verkenning concentreerde zich op het gegeven van 3 voorgeschreven kapvormen: de hoeken (en blokeinden) kregen een plat dak, een deel van de woningen is enkellaags met een steile kap (type A), en langs de Frankenhuizerallee zijn de woningen hoger met een flauwere dakhelling (type B). Om deze nogal bruuske overgangen in hoogte en schaal op te vangen en een continu tuinstedelijk milieu te smeden is een fors dakoverstek ingezet als een samenbindend lint om het hele plan heen. Dit lint omkraagt ook de dakkapellen van de starterswoningen, waarmee de individuele woning geaccentueerd wordt. Deze woningen verlenen het plan zijn kleinschalige, vriendelijke karakter. Het verzoek om hogere wanden aan het brede profiel van de Frankenhuizerallee is beantwoord met een ruimer ritme van woningbrede dakkapellen. De gevels zijn gecomponeerd op basis van steeds verschuivende en repeterende symmetrieassen, waaroverheen het lint loopt welke het hoofdritme bepaalt.

De hoeken van de bouwblokken zijn steeds opgebouwd uit drie (ongeveer) dezelfde L-vormige woningen. Zo onstaat er een open binnenhoek, waarmee iedere woning een volwaardige tuin kon krijgen. Eén binnenhoek ligt aan de straatzijde: vanuit een intiem pleintje worden de woningen hier ontsloten. Binnen de L-vorm zijn zeer ruimtelijke en comfortabele woningen ontworpen.

Het basiswoningtype A is er in twee varianten, bij het type aan de singel (de Boswalstraat) is er gekozen voor de mogelijkheid om aan de voorzijde te wonen. De dakkapel bleek onmisbaar om op de verdieping nog een bruikbare indeling te maken. Deze kapel is hecht verankerd in de plattegrond én in het gevelbeeld. Veel aandacht is besteed aan een zorgvuldige uitwerking op detailniveau.