Deelplan 4.13 De Hoven, Zwolle

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
medewerkers:
Aldo de Jong, Torsten Sack, Elizabeth Zwanenburg, Dominika Wankiewicz
detaillering:
Claudia Tjon Soei Len
opdrachtgever:
Slokker Vastgoed
aannemer:
Slokker Bouwgroep
plan:
57 woningen, deels sociale koop, Vinex opgave
ontwerp - uitvoering:
2004 - 2007

Op de noordpunt van ‘de hof en de 7 hoven’ te Stadshagen zijn drie haakvormige blokken gerealiseerd. De opgave was om binnen de sociale koop, starterscategorie, toch de architectonische tuinstedelijke kwaliteit te realiseren. Met een exact voorgeschreven materialsering is uitdrukkelijk gestreefd naar een pittoreske kwaliteit, zoals te vinden in de oorspronkelijke tuindorpen (in bijvoorbeeld Vreewijk te Rotterdam). Maar niet zonder pit: het pittoreske is hier gecombineerd met een bijna bonkige stoere plastiek.

Er waren 3 kapvormen voorgeschreven: de hoeken kregen een plat dak, een deel van de woningen is enkellaags met een steile kap, en langs de Frankenhuizerallee zijn de woningen hoger met een flauwere dakhelling. 

Om deze nogal bruuske overgangen in hoogte en schaal op te vangen en een continu tuinstedelijk milieu te smeden is een fors dakoverstek ingezet als een samenbindend lint om het hele plan heen. Dit lint omkraagt ook de dakkapellen van de starterswoningen, waarmee de individuele woning geaccentueerd wordt. Juist deze woningen verlenen het plan zijn kleinschalige, vriendelijke karakter.

De hoeken van de bouwblokken zijn steeds opgebouwd uit drie min of meer dezelfde L-vormige woningen. Zo ontstaat er een open binnenhoek, waarmee iedere woning een volwaardige tuin kon krijgen. Eén binnenhoek ligt aan de straatzijde: vanuit een intiem pleintje worden de woningen hier ontsloten. Binnen de L-vorm zijn zeer ruimtelijke en praktische woningen ontworpen.