Nieuw kantoor
Rotterdam kent zelfs in het centrum nog verborgen en verrassende plekjes die ook voor mensen uit de buurt een ontdekking zijn. Het Baankwartier is hier een schoolvoorbeeld van, een onbekend gebied waar op het Witte de With festival excursies doorheen zijn georganiseerd, een soort stadssafari langs de wildgroei aan nieuwe creativiteit. Omdat veel panden tijdelijk verhuurd worden krijgen nieuwe bedrijven een kans en dat levert een levendige stedelijke dynamiek op. Zo ook op de Baan 74: een jaren 60 pand waar oorspronkelijk de Keuringsdienst van Waren huisde. Nu werken wij op deze prachtige stedelijke plek tussen de boomkruinen aan het nieuwe Nederland.

Bureau & Visie
MASSA is begin 2001 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een effectieve team-organisatie van professionals. De projecten die hier zijn gedocumenteerd geven een goede indruk van de signatuur en de kwaliteiten waar wij voor staan. Het werkterrein omvat tot nu toe bijzondere ouderen-huisvesting, herstructureringsopgaven en een keur aan woningbouwprojecten. Woningbouw, in combinatie met ontmoetingscentra, winkels, restaurant, scholen, kinderopvang etc. Het zijn voorbeelden van een (vanzelf)sprekende architectuur die begaan is met de vraagstelling en de plek. De kwaliteit van de architectuur wordt vooral bepaald door het begrip van de stedenbouwkundige context. De relaties met, en de betekenis voor het (stedelijke) landschap worden blootgelegd en precies bepaald. Het programma dient welbegrepen ingepast te worden; dat vergt aandacht en maatwerk. De werkwijze is open: op conceptueel niveau zetten wij de -steden- bouwkundige- mogelijkheden steeds op een rij, waarbij gezamenlijk een bewuste keuze gemaakt wordt. Vervolgens is het de kunst om die keuze te vertalen naar een overtuigende, duurzame architectuur. Oplossingen op maat, voortbouwend aan nieuwe beelden. Wij zijn onze opdrachtgevers zeer erkentelijk voor het gestelde vertrouwen!

Duurzaamheid
Duurzaamheid is inmiddels op veel plekken een wat versleten ambitie, die plichtmatig aan het programma van eisen toegevoegd wordt. Wij pleiten voor een breder begrip van duurzaamheid. Het kan eigenlijk niet breed genoeg: het is een kwaliteit waarvan alles doortrokken zou moeten zijn. Duurzaamheid moet niet worden gereduceerd tot een materiaalpolitiek of een epc wedstrijd. Het gaat over hoe een project in het leven staat, hoe het gebruikt wordt, hoe het verouderd, hoe het verzorgt wordt, hoe het gewaardeerd wordt over 30 jaar.... Dat is duurzaam: als een gebouw of stadsdeel na verloop van tijd nog steeds hoog gewaardeerd wordt en waarvoor men de moeite neemt om die kwaliteit te koesteren. Wat we vaak vergeten in die lange en technische processen is dat het bouwen aan de stad een daad van cultuur is. Velen weten de rijkdom en schoonheid van een stad op vakantie uitstekend te waarderen, maar vergeten dat we op dit moment met diezelfde materie in de weer zijn. Naast de sociale kant van het ontwikkelen, naast de milieutechnische kanten is het ook zaak om de cultuur van zo’n ingreep te benoemen. Die culturele kwaliteit, en de daaraan gekoppelde toekomstige koestering kan ontstaan vanuit de bezieling van plan en proces. Dierbare architectuur en openbare ruimte!

Professionaliteit
Een compacte directe organisatie, met een evenwichtige opbouw van ervaringsjaren. Kwaliteit, efficiëntie en gedrevenheid zijn de trefwoorden. Het bureau is volledig uitgerust om opdrachten professioneel te presenteren en uit te werken. Wij beheersen de range van stedenbouwkundige verkenning tot en met de werktekeningen en bouwbegeleiding. Daar ligt juist ook onze kracht: kwaliteit leveren en doorzetten tot en met de bouwfase. De projectteams bestaan uit een regievoerend architect, een projectleider en de projectmedewerkers. Wij kunnen kleinere én grotere projecten goed aan: tot op heden was 270 woningen ons grootste project. Maar ook een bibliotheek/dienstencentrum van 7000 vierkante meter, of juist bescheiden zoals op de Heijplaat: 24 woningen in de sociale huur. Betrouwbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit staan voorop. Op verzoek leveren wij u graag project-referenties.

BAAN 74 3011 CD  ROTTERDAM  |  TEL 010 213 21 93  |  kk@massasite.nl